หลังจากเปิดจุกแล้วประมาณ 3- 7 วัน เห็ดจะเริ่มออกดอกแรกให้เราชื่นใจ
ควรงดการรดน้ำก่อนเก็บประมาณ 2 – 3 ชั่วโมง เพราะดอกเห็ดจะแฉะ ขายไม่ได้เห็ดชุดแรกจะออกมากกว่าทุกชุด เวลาที่เก็บควรเป็นเวลาเช้า และ เย็น ราคา ในก้อนเชื้อแต่ละรุ่น สามารถเก็บผลผลิตได้เป็นระยะเวลา 3 – 4 เดือน หลังจากเก็บดอกเห็ดไปแล้ว ถ้ามีชิ้นส่วนหลงเหลืออยู่ในปากถุง จะต้องใช้ด้ามช้อน แคะออกให้สะอาด หลังจากนั้น อีก 7 – 10 วัน เห็ดรุ่นที่ 2 จะออกมาอีก

โฆษณา