ขั้นตอนที่ 1
ผสมขี้เลื่อย(ไม้ยางพารา)ขี้เลื่อยไม้อื่น ๆ ก็ใช้ได้ แต่จากการผลิตกันทั่วๆไป สรุปว่าขี้เลื่อยไม้ยางพารา ดีที่สุด ขี้เลื่อยจะต้องไม่ใหม่สดๆ ควรกองทิ้งไว้ประมาณ 7 วัน จึงนำมาใช้ได้ ผสมรวมกับอาหารเสริมได้แก่รำข้าว ปูนขาว EM ตามอัตราส่วน

ขั้นตอนที่ 2
                เติมน้ำลงไปประมาณ 70 เปอร์เซนต์ทดสอบโดยการกำขี้เลื่อยที่ผสมแล้ว แน่นๆ แล้วให้ สังเกต ดังนี้ 1.ถ้ามีน้ำไหลซึมตามง่ามนิ้วมือ แสดงว่าน้ำมากเกินไป 2.เมื่อบีบแล้วไม่มีน้ำไหลตามง่ามนิ้วมือ ให้แบมือออก ถ้าขี้เลื่อยแตกออกเป็น 3 ก้อน ถือว่าพอดี แต่ถ้าแบมือออกแล้ว ขี้เลื่อยไม่จับตัวเป็นก้อน แสดงว่า น้ำน้อยไป ขั้นตอนที่ 3
 เมื่อผสมเรียบร้อยแล้ว ให้กรอกขี้เลื่อยใส่ถุงสำหรับเพาะเห็ดโดยเฉพาะ ใส่ให้ได้น้ำหนัก 800 – 900 กรัม  รวบปากถุง หลวมๆ กระทุ้งกับพื้นให้แน่นพอสมควร แล้วใส่คอขวด จากนั้นนำไปนึงปิดฝาให้แน่น ใช้เวลานึ่งอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส 4 ชั่วโมงหลังจากนั้นเปิดประตู ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมงจึงนำไปหยอดเชื้อเห็ด
ขั้นตอนที่ 4
หลังจากที่เรานึ่งก้อนเชื้อด้วยอุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 90 องศาเซลเซียส นานไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมงแล้ว ก็ถึงเวลา หยอดเชื้อลงในก้อนเชื้อแล้ว แต่ใจเย็น ๆ         1.ต้องตั้งทิ้งไว้ในอุณหภูมิห้อง นานไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมง        2.เตรียมเชื้อที่จะหยอดให้พร้อม       3.เตรียมห้องให้พร้อม        4.เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม เช่น แอลกอฮอล์ ยางวง กระดาษ 4 x 4 นิ้ว
ขั้นตอนที่ 5 การเปิดดอกหลังจากหยอดเชื้อเห็ดแล้วนำก้อนเชื้อนั้นไปบ่มไว้ประมาณ 20- 25 วัน เพียงแต่หาที่เก็บให้เป็นระเบียบ ไม่ถูกแดด ไม่ถูกฝน ลมไม่โกรกไม่มีแมลง ไม่มีหนู อากาศถ่ายเทได้สะดวกสำหรับโรงเรือนเห็ดนางฟ้าจะต้องยึดหลัก เย็น ชื้น สะอาด สะดวก เปิดจุก ดึงคอขวดพลาสติกออก แล้วจัดปากถุงให้อยู่สภาพเดิม

โฆษณา